itserwer.pl

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:387. Error 9: Invalid character
Home port USB (sterowniki) sterowniki dla Prolific PL2303 instalacja sterownika Prolific (WIN XP i WIN 7)

instalacja sterownika Prolific (WIN XP i WIN 7)

Email

Instalacja sterownika Prolific PL2303 w systemie WIN XP i WIN 7

  • opis instalacji sterownika do kabli CAT i PTT/CW w digi mode interface
  • opis ustalenia nr portu COM skojarzonego z urz?dzeniem w z?czu USB
  • postepowanie w przypadku problemw ze sterownikeim USB

Pobieramy sterownik

win XP : pobieramy sterownik z lokalnego ?rda

win7 (32 i 64 bit) :pobieramy sterownik z lokalnego ?rda

win8: idziemy na opis instalacja sterownika w systemie Win 8

po rozpakowaniu uruchamiamy plik PL2303_Prolific....exe

klikamy na: next

Klikamy na Next >

Nast?puje automatyczna instalacja,ktra ko?czy si? okienkiem:

klikamy na Finish

sterownik zostal zainstalowany

wkladamy wtyczk? do portu usb

nast?puje inicjalizacja urz?dzenia USB

sprawdzamy czy si? poprawnie zainstalowao

klikamy prawym myszy na mj komputer i wybieramy wla?ciwi?ci

Moj komputer - klik praw? mysz?

otwiera si? okno w ktrym wybieramyzakadk? "Sprz?t" a w niej przycisk Menager urz?dze? i otrzymujemy

Sprz?t - Menager urz?dze?

mo?e trzeba znale?? i rozwin?? Porty (COM I LPT)

tu szukamy wpisu jak zaznaczony na powy?szym obrazie

Gdy wyjmiemy wtyczk? z usb - wpis powinien znikn??

gdy w?ymy to powinien si? pojawi?

nale?y zapami?ta? jaki numer COM ma nasze urz?dzenie - tu jest to COM3

ten numer COM bedzi nam potrzebny w konfiguracji programu do obsugi tego urz?dzenia pod?czanego przez ten port USB np. je?eli jest to CAT TO MUSIMY W PROGRAMIE DO OBSUGI CAT wstawi? /wybra? ten COM

WA?NE: wlo?enie do innego portu usb to inny numer COM ( a czasem i potrzeba instalacji sterownika) Ka?dy port USB moze mie? przypisany inny sterownik.

mo?na posuguj?c si? opisem zmiana numeru portu COM sprawi? aby zawsze by to ten sam numer COM

Uwaga:

Je?eli w systemie by? juz wczesniej zainstalowany sterownik Prolific to mo?e sie okaza? ?e kable po w?o?eniu do USB nie dzia?aj?

W Menadzerze Urzadze? mamy wtedy: ( ??ty wykrzyknik)

err10

Postepowanie:

Dla WIN XP i Vista

1. Pobrac sterownik

WinXP - pobierz sterownik lokalnego ?rda

Vista - pobierz sterwonik z lokalnego ?rd?a

2. Roz?aczamy wszystkie USB z kablem potrzebujacym sterownika Prolific

3. Start - Panel Sterowania - Dodaj usun programy odinstalowujemy wszystkie "PL-2303 Driver Installation..."

4. Restart komputera

5. Pobieramy "removePL2303.zip", rozpakowujemy i uruchamiamy PL2303DRemover.exe

6. Restart komputera

7. Uruchamiamy instalacje sterownika pobranego w pkt.1.
- Uwaga - jezeli instalator stwierdzi, ?e jest jakis sterownik to nalezy wybra? opcje odinstalowania (Remove), zrestartowa? komputer i jeszcze raz wykona? ten punkt

8. W?ozyc kabel do portu USB, powinnismy uzyska?poprawno?c instalacji i Zobaczyc w Menedzerze Urz?dze? przypisany numer portu COM

PL inst 4

Dla win 7

Pobra? i zainstalow?c sterownik

Win7 (32 i 64 bit) :pobieramy sterownik z lokalnego ?rda

Dokonac r?cznej aktualizacji sterownika . Tutaj opis