itserwer.pl

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:387. Error 9: Invalid character
Home CAT Ham Radio de Luxe i CAT do FT857/897

Ham Radio de Luxe i CAT do FT857/897

Email

Opis instalacji i konfiguracji programu Ham Radio de Luxe do wsppracy z FT857/897 z wykorzystaniem kabla CAT (CI/V)

 1. Na podstawie opisu ( link do opisu) znajdujemy nr portu COM odpowiedzialny z obsug? wlo?onego do portu USB kabla.
  W razie potrzeby instalujemy niezb?dny sterownik.
 2. Punktem wyj?cia jet znajomo?? nr portu COM, je?eli nie wiesz jaki jest numer wr? do pkt 1.
 3. Ustawiamy Radio :
  • Menu: 20 - wybieramy CAT

  • Menu 19 - 4800 - mo?na wi?cej, ale im mniejsza pr?dko?? tym wi?ksza odporno?? na zaklcenia, a r?nica praktycznie niezauwa?alna, zawsze mo?na pozmienia? i zobaczy? jakie dalo rezultaty

 4. Uruchamiamy Ham Radio de Luxe, na ekranie:
  definiowanie nowego trx

 5. Wybieramy
  • zakladk? New
  • Company: Yaesu
  • Radio: FT857 lub FT897
  • Com Port: znaleziony nr portu wg pkt. 1. UWAGA: Gdy znaleziony nr portu jest wi?kszy ni? mo?liwy do wybrania, lub gdy chcemy aby by to numerwg w?snego "widzimisie" (opcja z widzimisie to dla zaawansowanych bo mo?e wywoa? konflikty z innymi urz?dzeniami) mo?na zmieni? nr portu COM korzystaj?c z opisu Zmiana numeru portu COM
  • speed: 4800 - lub inn? je?eli w radiu Menu 20 wybrali?my inn? ( patrz pkt.4.)
  • DTR, RTS dowolnie, nie korzystamy z tych sygnaw
 6. Klikamy na Connect mo?emy korzysta? z dobrodziejstwa CAT co potwierdza ekran podobny do tego
  ekran HRD