itserwer.pl

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:387. Error 9: Invalid character
Home CAT Ham Radio de Luxe i CAT do ICOM 746PRO

Ham Radio de Luxe i CAT do ICOM 746PRO

Email

Opis instalacji i konfiguracji programu  Ham Radio de Luxe do wsppracy z ICOM 746Pro z wykorzystaniem  kabla CAT (CI/V)

 1. Na podstawie opisu ( link do opisu) znajdujemy nr portu COM odpowiedzialny z obsug? wlo?onego do portu USB kabla.
  W razie potrzeby instalujemy niezb?dny sterownik.
 2. Punktem  wyj?cia jet znajomo?? nr portu COM, je?eli nie wiesz jaki jest numer wr? do pkt 1.
 3. Ustawiamy Radio :
  •  Menu:  36 - CI-V Baud Rate - ustawiamy 4800 - mo?na wi?cej lub mniej , im mniejsza pr?dko?? tym wi?ksza odporno?? na zaklcenia, a r?nica praktycznie niezauwa?alna, zawsze mo?na pozmienia? i zobaczy? jakie dalo rezultaty

  •  Menu 37 - CI-V Address - wybieramy 66h - jest to warto?c domyslna

  • Menu 38 - CI-V Transceive - ustawiamy ON

  • CI-V 731 Mode - ustawi? OFF 

 4. Uruchamiamy Ham Radio de Luxe,  na ekranie:
  hrd cat_ic746p_1

 5. Wybieramy
  • zakladk? New
  • Company: ICOM
  • Radio: IC746PRO
  • Com Port: znaleziony nr portu wg pkt. 1.  UWAGA: Gdy znaleziony nr portu jest wi?kszy ni? mo?liwy do wybrania, lub gdy chcemy aby by to numerwg w?snego "widzimisie" (opcja z widzimisie to dla zaawansowanych bo mo?e wywoa? konflikty z innymi urz?dzeniami) mo?na zmieni? nr portu COM korzystaj?c z opisu Zmiana numeru portu COM
  • speed: 4800 - lub inn? je?eli w radiu Menu 36 wybrali?my inn? ( patrz pkt.4.)
  • CI-V Add - 66 ( mozna inn? ale musi byc taka sama warto?? jak Menu 37 w radiu - patrz pkt 4)
  • DTR, RTS dowolnie, nie korzystamy z tych sygnaw
 6. Klikamy na Connect mo?emy korzysta? z dobrodziejstwa CAT co potwierdza ekran podobny do tego
  hrd cat_ic746p_2