itserwer.pl

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:387. Error 9: Invalid character
Home Digi Mode DigiMode w FT450

DigiMode w FT450

Email

OPis uruchomienia digi mode w FT450

 1. Wtyczk? mini din w??czamy do gniazda DATA
  digi ft450


 2. Nie wk?ada? na razie innych wtyczek
 3. Wykona? wszystko opisane w HRD - Uruchomienie odbioru modulacji cyfrowych
 4. Wk?adamy wtyczk? jack do wyj?cia g?o?nik (s?uczawki) karty d?wi?kowej komputera
 5. W menu D TYPE ustawi? USER-U
 6. W??czy? mode na DATA i USB
 7. Ustawiamy w FT450 w menu "DIG VOX" warto?? tak? aby radio pewnie prze??cza?o si? na nadawanie gdy z poziomu DM780 prze??czamy na nadawanie
 8. UWAGA: zmniejszy? moc do 30-50 % mocy maksymalnej, modulacje cyfrowe maj? du?? g?sto?? widmow? i bardzo ?atwo "ugotowa?" tranzystory w ko??wce mocy
 9. Pozosta?o jeszcze ustawi? wysterowanie nadawania.
  Z poziomu DM780 w??czy? nadawanie, reguluj?c suwakami wzmocnienia (g?o?no?ci) karty d?wi?kowej ustawi? tak aby znale?? kompromis pomi?dzy najwi?kszym wychyleniem wska?niika Power i najmniejszym wychyleniem wska?nika ALC - czyli tak ustawiamy aby ALC by?o mo?liwie ma?? ale moc by?a mo?liwie du?a - pami?ta? o PKT.6. nie regulowa? moc? w TRX a suwakiem karty d?wi?kowej - odtwarzanie. - nie jest to idealne ustawienie, ale na pocz?tek wystarczy
 10. Ciekwaych ??czno?ci...