itserwer.pl

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Digi Mode Uruchomienie PTT i/lub CW w HRD

Uruchomienie PTT i/lub CW w HRD

Email

Opisano krok po kroku uruchomienie sterowania PTT i CW w digi mode interface przy współpracy z Ham Radio de Luxe
Tej procedury nie wykonujemy dla interface wykorzystującego DIG VOX w trx FT857 / FT897 / FT450

1

 1. Instalujemy sterownik i określamy  numer portu COM np wg instalacja sterownika i określenie nr COM-a
 2. Teraz testujemy CW (ominąć jeżeli wykonanie interface jest bez CW)
  Przealczamy radio na CW, wylączamy BK/VOX, moc zmniejszamy do minimum
  Wkladamy wtyk jack do odpowiedniego gniazda (gniazdo klucza CW) w TRX
  Uruchamiamy DM780
  W DM780 uruchamiamy -Program Options - Modes+IDs (powinniśmy mieć takie okno

  CW 1
  Zaznaczamy Enable serial(COM)port keying
  Wybieramy nasz numer portu COM i zaznaczamy DTR
  Zamykamy powyższe okno. Teraz z poziomu DM780. W oknie nadawania wpisujemy np :cq cq de sp3nyr i wciskamy Auto (jak na rys)
  CW 2

  Z gośnika trx powinniśmy syszeć nadawany tekst, który bedzie się zmienia w oknie np tak jak w mojej konfiguracji HRD
  CW 3

 3. Testujemy PTT
  Powinniśmy mieć wączoną wtyczkę do TRX - ta druga wtyczka która wychodzi z pudeka po tej samej stronie co wtyczka do CW - wlączylismy tą wtyczkę do TRX w procedurze uruchamiania odbioru - nie pamietasz/nie wiesz to cofnij się do tej procedury
  Zmniejszyć moc na minimum !!!!!
  W ustawieniach DM780 wybieramy w opcjach PTT i nasz numer portu COM i zaznaczamy RTS - jak na rys gdzie wybrano port COM5 do sterowania PTT
  PTT 1

  Zamykamy okno i z poziomu DM780 ustawiamy modulację PSK, wpisujemy w oknie nadawania cq cq cq de .... i wciskamy Auto

  PTT 2

  trx powinien przelaczyć się na nadawanie.
  uwaga: czasami DM780 pomimo poprawnych ustawień nie steruje PTT/CW, należy go zamknąć i uruchomić ponownie

 4. I mamy już gotowe sterowanie PTT i CW