itserwer.pl

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:387. Error 9: Invalid character
Home Digi Mode Uruchomienie nadawania

Uruchomienie nadawania

Email

Opis uruchomienia nadawania - wa?ny, bo trzeba ustawi? poziom wysterowania aby nasz sygna nie byl sygnalem zaklcaj?cym a u?ytecznym.

Zakladamy, ?e wczesniej uruchomiono poprawnie odbir i sterowanie PTT (CW)
Moc mamy ustawion? na minimum !!!!!!!

UWAGA: 

Modulacje cyfrowe maj? du?? g?sto?? widmow? mocy, porzez co powoduj? wi?ksze grzanie stopnia ko?cowego nadajnika, dlatego bezwzgl?dnie nale?y przestrzega? zasady, z? moc przy modulacjach cyfrowych to max 25 - 50 % mocy maksymalnej stopnia ko?owego.
Wi?kszo?? stacji pracuje z moc? ok 20W, moc ta wystarcza na zaliczenie wszystkich krajw - oczywi?cie z "mal? pomoc?" propagacji.

 1.  Sposb najprostszy, ale nie idealny,
  Dla FT857/897 zobaczy? punkt 20. w procedurze PSK w FT857/897
  Dla innych trxw korzystamy ze wska?nika mocy i ALC - reguluj?c suwakiem go?no?ci karty d?wi?kowej
  ( klikamy praw? mysz? na ikon? glo?nik w lewym dolnym rogu kolo zegra - Otwrz Regulacj? glo?no?ci - i mamy potrzebne suwaki)
  ustawiamy tak aby ALC nie byo na warto?ci maksymalnej a Power wskazywal moc wypromieniowywan?.
  Przeprowadzamy to nast?puj?co.
  • Z poziomu DM780, ustawiamy modulacj? PSK31
  • wl?czamy nadawanie przycisk Send w DM780, ten obok wci?ni?tego na poni?szym rysunku - rysunek znany z procedury uruchamiania PTT - send nie wyl?czy si? samodzielnie po nadaniu tekstu, dzi?ki czemu mamy czas na spokojne regulowanie suwakiem. Koniec nadawania - ESC na klawiaturze (lub powtrnie Send)
   PTT 2

  • Poniewa? mamy ustawion? moc minimaln? to mo?e by? ci??ko to zrobi?, wi?c przerywamy nadawanie (klawisz ESC na klawiaturze to natychmiastowe stop nadawania) Zwi?kszamy moc do np 20 W i robimy jeszcze raz podpunkt poprzedni.
  • Zako?czenie procedury to takie ustawienie suwaka go?no?ci karty d?wi?kowej przy ktrej zwi?kszenie mocy lub zmniejszenie mocy TRX nie powoduje zmian ALC
 2. Sposb inny
  Skorzysta? z innego odbiornika dzi?ki ktremu mo?emy ogl?dn?? na wodospadzie nasz emitowany sygnal, ktry regulujemy na minimum znieksztalce?. Dobrym miejscem s? odbiorniki dost?pne na stronach internetowych np na http://www.websdr.org/