itserwer.pl

...istotÄ… jawny kod

 • ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
 • DomyĹ›lny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:387. Error 9: Invalid character
Home

Email
Spis treści
Oferta dla Krótkofalowców
CAT interface
Digi Mode Interface
CW interface
Wszystkie strony

 

Interface  komputer - transceiver

W ramach wolnego czasu produkuj? interface dla krótkofalowców (i nie tylko)

 1. CAT interface - pozwala na po??czenie transceivera z komputerem i kontrol? z poziomu programu. Popularne programy to Ham Radio de Luxe, Logger32 itp
 2. Digi Mode interface - pozwala na pod??czenie TRX i komputera do pracy na popularniejszych modulacjach cyfrowych: PSK, RTTY, SSTV, Hell, MFSK, Olivia itp oraz JT65. W wykonaniu z CW pozwala na kluczowanie CW z poziomu komputera - z klawiatury lub wcze?niej przygotowanych tekstów -makr - wspó?praca z programami Ham Radio de Luxe, Logger32, MixW, DigiPan, DQRLog, CWSkimmer i inne
 3. CW-Interafce - interface pomiedzy komputerem a TRX-em, pozwalaj?ce na kluczowanie CW z poziomu programu logujacego
 4. Wykonanie
  dig 857 insa Interface wykonywane s? w oparciu o nowoczesne ukady scalone (do wspópracy z USB), na pytkach drukowanych z soldermask?, wszystkie wtyczki s? profesjonalnie zabezpieczone przed urwaniem kabla. Du?? wag? przywi?zano do niezawodno?ci dzia?nia i prostoty instalacji - testy instalacji przeprowadzone przez  m?odzie? ze szkoy podstawowej wykazay, ?e praktycznie ka?dy mo?e wykorzysta? mo?liwo?ci jakie daj? modulacje cyfrowe. Interface pozbawione s? zb?dnych wodotrysków, które w wi?kszo?ci s? po to aby podnie?? cen? i zysk producenta, niemniej szczególn? wag? przywi?zano do bezpiecze?stwa zarówno trx jak i komputera. Jakakolwiek zamiana wtyczek (bedne pod??czenie) nie powoduj? ?adnych negatywnych skutków dla ?adnego z urzadze?.
  Digi Mode interface zapewnia galwaniczn? separacj? pomi?dzy TRX-em i komputerem
  .
 5. Nie jeste? pewien - zapraszam - odpowiadam na pytania, pomagam zainstalowa? i uruchomi? interface itp.- prosz? poczyta? Instrukcje
  Chcesz kupi? zapraszam na hamradioshop.pl lub e-mail (sp3nyr na serwerze pocztowym wp.pl)
Interface CAT USB do FT817 - 857 - 897

CAT FT857 interface wspópracuje z transceiverami FT100, FT817, FT857, FT897 i wszelkimi odmianami powy?szych

 

Interface CAT USB do transceiverów ICOM:

CAT ICOM IC-78, IC-275, IC-375, IC-475, IC-575, IC-703, IC-706, IC-706mk2,IC-706mk2g, IC-707, IC-718, IC-725, IC-726, IC-728, IC-729, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738, IC-746, IC-746pro, IC-756, IC-756pro, IC756proII, IC-756proIII, IC-761 IC-765, IC-775, IC-781 IC-820, IC-821 IC-910, IC-970, IC-1275, IC-7000, IC-7400, IC-7800, IC-9000L, IC-R10, IC-R72, IC-R75, IC-R7000, IC-R7100, IC-R8500,

Istnieje mo?liwo?? wykonania interface CAT z wykorzystaniem portu RS232 - prosz? pyta? poprzez kontakt


Digi mode interface

 

dig 857

interface do transceiverów FT857/897 i FT450
w tym najprostszym typie wykorzystano, fakt ?e w/w transceivery posiadaj? DIG VOX - wi?cej mo?na przeczyta? w opisie uruchomienia dla FT857/897 lub opisie uruchomienia dla FT450

Interface b?dzie wspópracowa? z ka?dym transceiverem z ukadem VOX dla modulacji cyfrowych.

psk ic746

Interface do transceiverów ICOM:

746, 746PRO, 7400, 756 all models, 725, 726, 728, 729, 732, 735, 736, 737, 738, 765, 775, 781, 7600, 7700, 7800

Sterowanie PTT odbywa si? z wykorzystaniem portu USB komputera

 psk ic7000  

Interface do transceiverów ICOM:

7000, 718, 706mkIIg

Sterowanie PTT odbywa si? z wykorzystaniem portu USB komputera

psk ic7000

Interface do transceiverów YAESU:
FT 100, 817, 857, 897, 450,

Sterowanie PTT odbywa si? z wykorzystaniem portu USB

psk cw ic746

 

Interface Digi Mode + CW do transceiverów ICOM:

746, 746PRO, 7400, 756 all models, 725, 726, 728, 729, 732, 735, 736, 737, 738, 765, 775, 781, 7600, 7700, 7800

Sterowanie PTT i CW odbywa si? z wykorzystaniem portu USB komputera, w niektórych TRX do CW nale?y u?y? przej?ciówki may-du?y jack.

psk cw ic7000

Interface Digi Mode + CW do transceiverów ICOM:

7000, 718, 706mkIIg

 Sterowanie PTT i CW odbywa si? z wykorzystaniem portu USB komputera, w niektórych TRX do CW nale?y u?y? przej?ciówki may-du?y jack.

psk cw FT450

Interface Digi Mode + CW do transceiverów YAESU:

FT 100, 817, 857, 897, 450,

 Sterowanie PTT i CW odbywa si? z wykorzystaniem portu USB komputera, w niektórych TRX do CW nale?y u?y? przej?ciówki may-du?y jack.

Masz inny TRX, nie wiesz czy b?dzie mog pracowa? z modulacjami cyfrowymi .. pytaj - wykonuje interface praktycznie do wszystkich trx-ów (równie? Kenwood mimo, ?e nie wymieniono powy?ej),
nawet do tych co nie s? fabrycznie dostosowanie do digimode - ostatnio wykonywaem do Alinco 70, 77, Kenwood TS50, równie? do trxów home made i starszych np TS520. Na ?yczenie zamiast portu USB mo?e by? port RS232.

Zapraszam na aukcje na Allegro - je?eli nie ma interesuj?cej aukcji to prosz? pisa? lub telefonowa?. Szczegóy w menu Kontakt


 

CW interface

CW interface - pozwala pod??czy? komputer jako klucz CW,
dzi?ki czemu nadawanie CW odbywa si? z u?yciem klawiaitury. Mozna stosowa? predefiniowane teksty - makra. Praktycznie ka?dy program loguj?cy posiada mozliwo?c nadawania CW - wystarczy pod??czy? komputer do TRX w?asnie takim interface.
Testowane z Loggerem, Ham Radio de Luxe, UCXLOG, DQR-log.

Sterowanie odbywa si? z uzyciem portu USB. Interface zapewnia separacj? galwaniczn?.

W zale?no?ci od typu TRX stosowany jest ma?y lub du?y jack.