itserwer.pl

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Digi Mode mixW - Uruchomienie PTT i CW

mixW - Uruchomienie PTT i CW

Email

Uruchomienie PTT i CW w mixW

Instrukcja konfiguracji mixW w zakresie sterowania PTT i CW do współpracy z digi mode interface z opcją CW.

 

Uruchomienie PTT i CW w mixW

Wchodzimy na konfiguracje i wybieramy drugi port PTT ( Secondary PTT port)

 

mixWc

Ustawiamy numer portu com, który odpowiada naszej wtyczce USB.

Ja znaleźć numer portu COM  - np wg instalacja sterownika i określenie nr COM-a

Baud rate, Data bits, Parity, Stop bits - nie ma znaczenia, pozostawmy tak jak proponuje mixW.

Ważne aby:

Disabel device - było niezaznaczone

RTS - ustawić PTT

DTR - ustawic CW

 

czyli tak jak na rys poniżej

mixWd