itserwer.pl

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home port USB (sterowniki) sterowniki dla CP210x Instalacja sterwonika dla CP210x

Instalacja sterwonika dla CP210x

Email

Instalacja sterownika dla CP210x firmy Silicon Labs


- linki do zaciągnięcia sterowników

- instalacja sterownika


 

Instalacja sterownika dla CP210x firmy Silicon Labs


- linki do zaciągnięcia sterowników

   Sterownik pozyskujemy ze strony: https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

   lub z lokalnego źródła - sterownik dla CP210x

                                                             Sterownik obsługuje: Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1

  

Sterowniki dla innych systemów znajdziemy na: https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx- instalacja sterownika

  • rozpakowujemy pobrany plik
  • w zależnosci od systemu uruchamiamy CP210xVCPInstaller_x64.exe lub CP210xVCPInstaller_x32.exe
  • wkładamy nasz USB do portu i w Menedżer urządzeń znajdujemy nr portu COM

       Na ponizszym zrzucie ekranu z menedżera urządzeń jest to COM17

mencp210x

 

Uwaga:

  • Nalezy zapamietac ten numer portu COM, potrzebny jest do konfiguracji oprogramowania do Digi Mode lub CAT
  • Nalezy pamietac, że każdy port (gniazdo) USb w komputerze bedzie miało inny nr COM-a, Mozna to zmienic korzystajac z Procedury zmiany numeru portu COM